Stadionparken - Volda

Prosjektnavn: Stadionparken, Volda

År: 2018

Oppdragsgivar: Uniqa AS

Arbeid utført: Underleverandør

Hovudprodukt: Klatre-installasjoner

Vi leverte og monterte alle klatre-installasjonar på Stadionparken i Volda

 
Torbjorn Haskjold