Kvalitet.Kunnskap.Service

 
 

Konsultasjon og prosjektering

Vi tilbyr hjelp til planlegging, teikning og prosjektering av dine behov til utemiljøet.
Både små enkeltprosjekt, og komplette løysingar.Komplett hage

Vi kan ta på oss oppdrag med komplette hagar. Vi samarbeidar tett med fleire aktørar, og kan derfor tilby teneste som går utover vårt fag. Som t.d. belysning, drenering og meir avanserte løysingar innan trevirke.


Komplett park

Vi jobbar ofte som underleverandør til større aktørar med utbygging av parkar. Samstundes tek me på oss totale prosjekt, der vårt fag er den største delen av prosjektet.


Alt innan steinarbeid

Vi tilbyr materiell og tjenester som omhandler det meste innan steinarbeid.
Betongstein, granitt og lokalprodusert naturstein er blant dei elementa som blir nytta mest.


Alt innan grøntarbeid

Vi tilbyr alt frå reint salg, til levering og planting, samt vedlikehald innan alt grøntarbeid.
Med over 40 års erfaring har vi opparbeid stor kompetanse innan faget.


Konstruksjonar

Vi har svært dyktige medarbeidarar med brei erfaring. Me tilbyr mange ulike løysingar innan konstruksjonar. Som t.d. Utandørs peis/grill, trapper, gjerder/rekkverk, murar, flaggstang, og ikkje minst drivhus.

IMG_0521.jpg

Vedlikehald

Vi tilbyr vedlikehald av private og offentlige uteområder. Vi har godt med utstyr og kan tilby årlige vedlikehaldsavtalar. Det er ikkje alltid det er nødvendig med årleg avtale, i sånne høve tilbyr vi enkelt operasjoner. Vedlikehald inkluderer alt innan beskjæring, gjødsling og ugras rensking m.m. med høgt fokus på faglig kvalitet.